Mátra Virtuális logó

A honlap a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium 690306/00023
azonosító számú pályázatának keretében 2022-2023-ban valósult meg.

A virtuális kiállítás készítői

Szerző: Jónás Ágnes
Fotó: Magyar Balázs, MTM MM Történeti gyűjtemény fotó- és negatívtára
Látványterv, grafika és animáció: Jecsmenik Dóra
Web: Felső Kata
Szakmai lektor: Báryné Dr. Gál Edit
Felelős kiadó: Bernert Zsolt főigazgató, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest

© MTM Mátra Múzeuma, 2023

Virtuális kiállításunk több gyöngyösi intézménnyel: a Vachott Sándor Városi Könyvtárral, a
Berze Nagy János Gimnáziummal, valamint a Ferences Rendház és Műemlékkönyvtárral való
együttműködés eredményeként valósult meg.

A weboldal és az azon megjelenő szövegek, képek, adatok, információk szerzői jogvédelem
alá esnek, azok felhasználására, valamint minden egyes további felhasználás engedélyezésére
kizárólag a múzeum jogosult. A múzeum előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal
tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni,
terjeszteni, átdolgozni. A múzeum írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalma és annak
elemei kizárólag saját, személyes használatra, a forrásobjektum pontos megjelölésével és
linken keresztüli hivatkozással használható fel.

A múzeum személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja.
A múzeum csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a résztvevők megadnak.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alkalmazandók.

© MTM Mátra Múzeuma, 2023